Slide background
Slide background
Slide background

Witamy

Prestige Conferences to nowoczesna firma dostarczająca najwyższej jakości szkolenia i konferencje dla biznesu. Nasz zespół posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z wykwalifikowanymi ekspertami z Polski i zagranicy. Nasza misja to budowanie platformy wymiany wiedzy dla kadry zarządzającej, menedżerów, ekspertów wielu sektorów biznesowych w tym min. sektora bankowego, ubezpieczeniowego i energetycznego. Poprzez organizowane wydarzenia dostarczamy kluczowe informacje, najlepsze praktyki jak również podnosimy efektywność usług i budujmy przewagę konkurencyjną naszych Klientów.

Szkolenia  i konferencje dla instytucji finansowych: Banków, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,  Domów Maklerskich , Towarzystw Ubezpieczeniowych.

0
Przeprowadziliśmy ponad 800 szkoleń
0
Przeszkoliliśmy ponad 10000 osób

Zapisz się na nasz newsletter:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000,- w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się: listownie na adres siedziby spółki, telefonicznie pod nr telefonu 22 641 14 30 lub na adres e[1]mail : info@prestigeconferences.pl.

Proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną TUTAJ

Nasi partnerzy