POLITYKA PRYWATNOŚCI PRESTIGECONFERENCES.PL

W niniejszej Polityce informujemy Użytkowników naszej strony prestigeconferences.pl o tym w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, na jakich podstawach prawnych dokonujemy przetwarzania danych osobowych oraz jakie prawa mają Użytkownicy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 pln, w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr. +48 22 641 14 30 za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres: info@prestigeconferences.pl we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej.

Prestige Conferences Sp. z o. o. nie gromadzi danych osobowych użytkowników strony prestigeconferences.pl za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane osobowe w celu zapisania się do Newslettera lub nawiążą z nami kontakt mailowy w związku z zainteresowaniem naszymi szkoleniami lub konferencjami. W takich wypadkach Administrator przetwarza wyłącznie adres poczty email Użytkownika. Adres email podawany jest przez Użytkownika dobrowolnie, brak jego podania spowoduje niemożność wysłania do Użytkownika newslettera za pośrednictwem poczty email.

Newsletter służy do stałej komunikacji z Użytkownikami, mającej na celu informowanie o naszych szkoleniach i konferencjach.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Dane osobowe przetwarzamy w celu wysyłania użytkownikom newsletterów i udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do nas mailem.

Dane przetwarzamy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody użytkownika, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Użytkownikom naszej strony przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: info@prestigeconferences.pl
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy że na wszystkich podstronach witryny Prestigeconferences.pl wykorzystywane są pliki cookies.

 • Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w komputerach użytkowników lub innych urządzeniach mobilnych (trwale lub tymczasowo) podczas wizyty na danej stronie internetowej. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętania tożsamości urządzeń, nie zaś ich użytkowników.
 • Nasza strona korzysta z plików cookies do rozpoznawania danego użytkownika oraz zapamiętywania jego preferencji i ustawień. Umożliwia to dokładne rozpoznanie indywidualnych potrzeb użytkownika, a co za tym idzie zaproponowanie mu lepszych, spełniających jego oczekiwania, usług. Ponadto pliki cookies używane są także w celach marketingowych oraz statystycznych.
 • Użytkownik witryny może nie wyrazić zgody na umieszczenie ciasteczek w jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. W tym celu należy skorzystać z możliwości zablokowania zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej. Informacje dotyczące sposobów wyłączenia cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdują się poniżej.
 • Zablokowanie plików cookies może, w niektórych przypadkach, skutkować brakiem możliwości korzystania z pewnych funkcjonalności naszej strony.

Jak wyłączyć ciasteczka

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

ZMIANY I AKTUALIZACJE

Regularnie przeglądamy naszą Politykę prywatności i dokonujemy jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, wytyczne, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany naszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe o ile będzie ona miała wpływ na brzmienie niniejszej Polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów i podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.