Oferujemy zaawansowane projekty dedykowane sektorowi finansowemu:

 • konferencje niszowe dostarczające możliwość wymiany doświadczeń , wiedzy i kontaktów w ramach wąskiej grupy ekspertów, praktyków
 • specjalistyczne szkolenia, warsztaty dostarczające praktyczne umiejętności przekazywane przez praktyków posiadających unikalną wiedzę z Twojego sektora
 • szkolenia szyte na miarę

Projekty finansowe skierowane są do przedstawicieli następujących instytucji:

 • banki komercyjne
 • banki spóldzielcze
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • skoki
 • fundusze inwestycyjne
 • domy maklerskie
 • firmy leasingowe
 • przedsiebiorstwa