Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 14 maja 2024

1650 ZŁ +23%  VAT po 14 maja 2024

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników rynku kapitałowego, którzy na co dzień muszą zapewniać instytucjom finansowym, spełnianie obowiązków w zakresie analizy zleceń i transakcji pod kątem manipulacji, zgłaszania podejrzeń manipulacji do KNF, prowadzenia oraz aktualizowania list insiderów. Może być ono szczególnie interesujące dla osób wykonujących funkcje inspektorów nadzoru w domach oraz biurach maklerskich, jak również w bankach. Wiedza ta może okazać się przydatna dla pracowników działów sprzedaży (maklerzy, dealerzy), relacji inwestorskich czy prawnego.

Ostatnio temat manipulacji wrócił jak bumerang i był poruszany przez ogólnopolskie media. A przecież nie jest to zjawisko ani nowe, ani szokujące. Część z nas pamięta przecież aferę 100 sekund – miała ona miejsce 20 lat temu. Od tego czasu pojawiły się nowe przypadki, które nie zawsze zostały należycie wyjaśnione. Z tego powodu, część osób nazywa nasz rynek „bananowym”.

Czy tak jest w istocie? Każdy musi odpowiedzieć sobie sam na tak postawione pytanie. Ale zanim to zrobi, warto, aby uporządkował swoją wiedzę z tego zakresie. Szkolenie będzie w tym pomocne – zostaną omówione terminy takie jak manipulacja, insider trading czy informacja poufna. Warto również poznać typowe manipulacje rynkowe – doświadczenia rynków kapitałowych pozwoliły na ich pogrupowanie oraz opisanie schematów postępowań. Będzie też co nieco o praktyce – czyli o tym, jak powinno się prowadzić monitorowanie zleceń i transakcji, ich szczegółową analitykę oraz zgłaszanie do organów nadzoru.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/