Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w wypadku podejrzenia nadużycia w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie. 7.03.16

Najważniejsze zagadnienia szkolenia: I. Ujawnienie nadużyć wewnętrznych mechanizmy i narzędzia pozyskiwania informacji o fraudach w przedsiębiorstwie możliwości i ograniczenia prawne związane z użyciem środków technicznych do ujawniania fraudów II. Wewnętrzne procedury postępowania w przypadku ujawnienia fraudu III. Formy i metody prowadzenia postępowań wyjaśniających Odpowiednie lub posiłkowe stosowanie procedur Kodeksu Postępowania Karnego Sposoby dokumentowania czynności [...]

Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w wypadku podejrzenia nadużycia w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie. 7.03.162018-06-28T06:56:39+02:00

Fraudy wewnętrzne w Instytucjach Finansowych i Przedsiębiorstwach – nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże. 22.02.16

Najważniejsze zagadnienia szkolenia: I. Ogólne informacje o stanie współczesnej przestępczości gospodarczej II. Nadużycia wewnętrzne w przedsiębiorstwie III. Typowe rodzaje nadużyć w ujęciu ogólnym ryzyka wystąpienia nadużyć okoliczności wpływające na ujawnienie nadużyć (narzędzia) IV. Nadużycia najczęściej występujące w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie nadużycia przeciwko mieniu nadużycia przeciwko chronionym tajemnicom zawodowym i handlowym nadużycia przeciwko obrotowi gospodarczemu [...]

Fraudy wewnętrzne w Instytucjach Finansowych i Przedsiębiorstwach – nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże. 22.02.162018-06-28T06:56:40+02:00
Go to Top