Najważniejsze zagadnienia szkolenia:

I. Ogólne informacje o stanie współczesnej przestępczości gospodarczej
II. Nadużycia wewnętrzne w przedsiębiorstwie

III. Typowe rodzaje nadużyć w ujęciu ogólnym

 • ryzyka wystąpienia nadużyć
 • okoliczności wpływające na ujawnienie nadużyć (narzędzia)

IV. Nadużycia najczęściej występujące w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie

 • nadużycia przeciwko mieniu
 • nadużycia przeciwko chronionym tajemnicom zawodowym i handlowym
 • nadużycia przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • korupcja w przedsiębiorstwie

V. Odpowiedzialność pracownicza za nadużycia

Adresaci szkolenia:

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza, Dyrektorzy, kierownicy, oficerowie, eksperci, specjaliści, pracownicy biur, departamentów, działów, komórek:

 • przeciwdziałania korupcji
 •  antyfraudowych
 • PPP
 • prawnych
 • audytu
 • kontroli wewnętrznej
 • zgodności
 • compliance
 • bezpieczeństwa
 • ryzyka
 • IT
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość zarządczą
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia

W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania pełnego zakresu szkolenia, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży:

Małgorzata Osińska
Tel. 22 649 07 29
E-mail: malgorzata.osinska@prestigeconferences.pl

Zobacz także:

Prowadzenie_postepowania_wyjasniajacego_7.03.16