MSSF 9 (utrata wartości) Nowa Rekomendacja R i nowa definicja default. 18.04.2023

TEMATY OMAWIANE W RAMACH PRZYKŁADÓW TO M.IN.: • ocena jakości klasyfikacji do stage • istotny wzrost ryzyka kredytowego • forward looking approach • aproksymacja lifetime • backtesty modeli ODBIORCY: Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, walidacji, osoby zajmujące się procesem kalkulacji odpisów zgodnie z MSSF 9. Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl