TEMATY OMAWIANE W RAMACH PRZYKŁADÓW TO M.IN.:

• ocena jakości klasyfikacji do stage
• istotny wzrost ryzyka kredytowego
• forward looking approach
• aproksymacja lifetime
• backtesty modeli

ODBIORCY:

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, walidacji, osoby zajmujące się procesem kalkulacji odpisów zgodnie z MSSF 9.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl