Audyt modeli ratingowych i scoringowych 11.05.2023

O szkoleniu: Szkolenie poświęcone zagadnieniom audytu ryzyka modeli w obszarze modeli ratingowych i scoringowych. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do oceny poszczególnych etapów budowy i walidacji, a także wykorzystywania modeli zgodnie z wymogami Rekomendacji W. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty oceny modeli, ze szczególnym naciskiem na ocenę kluczowych elementów procesu budowy i walidacji modeli przez [...]