Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej wyzwania w zarządzaniu IRRBB w zmieniającym się świecie regulacyjnym. 9-10.09.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej wyzwania w zarządzaniu IRRBB w zmieniającym się świecie regulacyjnym. 9-10.09.20192019-06-14T15:14:58+02:00

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach Specjalistyczne Warsztaty. 18-19.09.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach Specjalistyczne Warsztaty. 18-19.09.20192019-06-17T09:52:46+02:00

Wpływ MSSF9 na prezentację instrumentów finansowych w sprawozdaniach banków – 25.09.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Wpływ MSSF9 na prezentację instrumentów finansowych w sprawozdaniach banków – 25.09.20192019-06-03T21:16:55+02:00