Nadużycia pracownicze- wewnętrzne zagrożenie dla banku 7.02.2023

Dedykowane szkolenie dla osób zajmujących się prewencją i detekcją nadużyć w banku. W trakcie szkolenie zostaną zaprezentowane przykłady nadużyć pracowniczych wraz ze sposobami ich wykrywania i zapobiegania. Warsztatowy sposób prowadzenia szkolenia wymaga od uczestników aktywnego udziału, analizy problemu i wymianę opinii. Inwestygacja spraw prowadzona na poziomie operacyjnym daje cenne doświadczenie a nie tylko wiedzę teoretyczną. [...]

Nadużycia pracownicze- wewnętrzne zagrożenie dla banku 7.02.20232022-12-22T16:35:57+01:00

OUTSOURCING W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ KNF 8.02.2023

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU: Prowadzący szkolenie posiada szerokie doświadczenie praktyczne i merytoryczne pracując od wielu lat w sektorze finansowym, ma ogromną wiedzą z zakresu outsourcingu, brał udział w przygotowywaniu, opiniowaniu i wdrażaniu regulacji dotyczących outsourcingu w podmiotach nadzorowanych; Biorąc udział w szkoleniu podniesiesz kwalifikacje i kompetencje swoich pracowników Osoba biorąca udział w [...]

OUTSOURCING W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ KNF 8.02.20232023-01-03T10:12:24+01:00

POZNAJ SWOJEGO KLIENTA- KNOW YOUR CUSTOMER (KYC). 9.02.2023

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów, które wejdą w życie 31 października 2021 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji obowiązanych, którzy chcieliby poznać praktyczne aspekty relacji z klientem od momentu jej zawarcia, jak i w trakcie trwania stosunków gospodarczych oraz zasady realizacji wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu [...]

POZNAJ SWOJEGO KLIENTA- KNOW YOUR CUSTOMER (KYC). 9.02.20232022-12-21T08:55:32+01:00

Zarządzanie konfliktem interesów w instytucjach finansowych zgodnie z wytycznymi EBA 9.02.2023

Wprowadzenie: Konflikt interesów jest niedocenianym zabójcą indywidualnych karier oraz wiarygodności całych instytucji. Jest podstępny – bo im bardziej tłumaczymy, że nie mamy sobie nic do zarzucenia – tym mniej nam wierzą. W okresie pandemii i recesji, gdy ryzyka nadużyć rosną, okazuje się bardziej eksponowanym problemem niż twarda korupcja czy oszustwa finansowe. Ten zabójca zaufania [...]

Zarządzanie konfliktem interesów w instytucjach finansowych zgodnie z wytycznymi EBA 9.02.20232023-01-09T12:42:47+01:00

Obrót instrumentami finansowymi 15-16.02.2023

Podczas szkolenia omówione zostaną: Zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.  Zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi. Zasady funkcjonowania rynku giełdowego i pozagiełdowego Forex (zasady zawierania transakcji, systemy transakcyjne). Zasady ujawniania transakcji w rachunkowości; Transakcje pochodnymi a rozliczenia przez CCP [...]

Obrót instrumentami finansowymi 15-16.02.20232023-01-12T09:10:18+01:00
Go to Top