Praktyczne wyzwania związane z Rekomendacją Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. 18.02.2021

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Praktyczne wyzwania związane z Rekomendacją Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. 18.02.20212020-12-16T18:21:10+01:00

Kontrola wewnętrzna w sektorze finansowym z uwzględnieniem aktualnych wymogów regulacyjnych i standardów nadzorczych. 25.02.2021

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Kontrola wewnętrzna w sektorze finansowym z uwzględnieniem aktualnych wymogów regulacyjnych i standardów nadzorczych. 25.02.20212021-01-19T09:38:24+01:00
Go to Top