O szkoleniu:

Szkolenie poświęcone zagadnieniom audytu ryzyka modeli w obszarze modeli ratingowych i scoringowych. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do oceny poszczególnych etapów budowy i walidacji, a także wykorzystywania modeli zgodnie z wymogami Rekomendacji W. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty oceny modeli, ze szczególnym naciskiem na ocenę kluczowych elementów procesu budowy i walidacji modeli przez audyt.

Szkolenie zawiera część prezentacyjną oraz praktyczne przykłady (m.in. na co zwrócić uwagę, kiedy model jest dobry, czy założenia procesu budowy modelu są właściwe, czy zakres testów walidacyjnych można uznać za wystarczający).

Odbiorcy

  • Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, walidacji:
  • osoby zajmujące się przeglądem jakości działania modeli ratingowych i scoringowych, walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy audytu,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem procesu oceny modeli.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl