Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w wypadku podejrzenia nadużycia w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie. 7.03.16

Najważniejsze zagadnienia szkolenia: I. Ujawnienie nadużyć wewnętrznych mechanizmy i narzędzia pozyskiwania informacji o fraudach w przedsiębiorstwie możliwości i ograniczenia prawne związane z użyciem środków technicznych do ujawniania fraudów II. Wewnętrzne procedury postępowania w przypadku ujawnienia fraudu III. Formy i metody prowadzenia postępowań wyjaśniających Odpowiednie lub posiłkowe stosowanie procedur Kodeksu Postępowania Karnego Sposoby dokumentowania czynności [...]