Kalkulacja wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych i kursów walutowych 27-28.04.2023

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO: Członków zarządu, dyrektorów i pracowników banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw wrażliwych na zmiany stóp procentowych i kursów walutowych, w szczególności pracowników departamentów ● Zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności ● Zarządzania aktywami i pasywami ● Skarbu ● Kontroli operacji skarbowych ● Audytu wewnętrznego Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl