SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

Członków zarządu, dyrektorów i pracowników banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw wrażliwych na zmiany stóp procentowych i kursów walutowych, w szczególności pracowników departamentów
● Zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności
● Zarządzania aktywami i pasywami
● Skarbu
● Kontroli operacji skarbowych
● Audytu wewnętrznego

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl