Audyt działalności depozytariusza: praktyczne aspekty przygotowania, realizacji i prezentacji wyników badania. 7-8.11.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Audyt działalności depozytariusza: praktyczne aspekty przygotowania, realizacji i prezentacji wyników badania. 7-8.11.2018 2018-07-27T14:35:31+00:00

Jak efektywnie zarządzać zasobami kapitałowymi banku w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym? 8.11.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Jak efektywnie zarządzać zasobami kapitałowymi banku w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym? 8.11.2018 2018-09-03T16:54:09+00:00

Zarządzanie Ciągłością Działania i Budowanie Odporności Organizacji – podejście praktyczne.12.11.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Zarządzanie Ciągłością Działania i Budowanie Odporności Organizacji – podejście praktyczne.12.11.2018 2018-09-14T20:23:39+00:00