Walidacja i audyt w procesie ICAAP – ryzyko kredytowe – warsztaty. 11-12.10.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Praktyka collateral management, a nowe obowiązki zabezpieczania transakcji bilateralnych 17.10.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem modeli z uwzględnieniem oczekiwań Rekomendacji W 19.10.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Modelowanie depozytów, aktywów i kapitału w zarządzaniu ryzykiem płynności oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. 19-20.10.2017

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Mapy ryzyka, testy zgodności i matryca kontroli w zarządzaniu ryzykiem compliance w praktyce. – 20.10.17

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Free WordPress Themes, Free Android Games