Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w świetle zmieniających się przepisów prawa, w szczególności w zakresie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – 6.03.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w świetle zmieniających się przepisów prawa, w szczególności w zakresie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – 6.03.2019 2019-01-10T08:10:13+00:00

Jak efektywnie zarządzać zasobami kapitałowymi banku w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym? 7.03.2019

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Jak efektywnie zarządzać zasobami kapitałowymi banku w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym? 7.03.2019 2019-01-10T08:12:01+00:00