Zmiany w MSSF, nowy MSSF 9, aspekty praktyczne -25.09.15

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2015-07-21T12:44:44+00:00