Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/podałem  Prestige Conferences Sp. z o. o. przez Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  02-796, ul. Dembego 30/5, jako administratora danych osobowych, w celu przekazywania mi na adres email informacji dotyczących szkoleń i konferencji organizowanych przez Prestige Conferences Sp. z o. o., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jestem świadomy/świadoma, że moją zgodę mogę w każdym czasie odwołać kontaktując się  Prestige Conferences Sp. z o.o. na adres email: info@prestigeconferences.pl

    Chcę być informowany/a  e-mailowo o szkoleniach i konferencjach  organizowanych przez Prestige Conferences Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-796, ul. Dembego 30/5 i zgadzam się na otrzymywanie informacji na adres e-mail / telefon, który podałem/łam Prestige Conferences sp. z o. o. Jestem świadomy/świadoma, że moją zgodę mogę w każdym czasie odwołać kontaktując się  Prestige Conferences Sp. z o.o. na adres email: info@prestigeconferences.pl