O szkoleniu:

Szkolenie poświęcone zagadnieniu ryzyka ESG w banku, ze szczególnym naciskiem na omówienie raportu EBA w tym zakresie oraz możliwości implementacji zasad zawartych w raporcie. Ponadto, na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia związane z nowymi wytycznymi EBA dla ryzyka ESG (dokument w fazie konsultacji).

Odbiorcy:

Pracownicy departamentów ryzyka, audytu, compliance, adekwatności kapitałowej, osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem ESG.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490zł + 23% do 22 marca 2024 r.

1690zł +23% po 22 marca 2024 r.

PROGRAM SZKOLENIA

ESG – wprowadzenie

 • definicja ryzyka
 • czynniki ESG
 • wpływ czynników ESG
 • ESG w wytycznych EBA Loan origination and monitoring credit portfolio

Czynniki środowiskowe

 • materializacja ryzyka
 • ryzyko fizyczne i ryzyko przejścia
 • przykłady czynników środowiskowych
 • zależności między ryzykiem klimatycznym a innymi ryzykami

Czynniki społeczne

 • przykłady czynników społecznych
 • wpływ czynników społecznych na bilans instytucji kredytowych

Czynniki zarządcze

 • przykłady czynników zarządczych

Metody oceny ryzyka ESG

 • wyzwania związane z oceną ryzyka ESG
 • podejście do oceny ryzyka ESG
 • metody oceny
 • wady i zalety poszczególnych metod

Zarządzanie ryzykiem ESG

 • zarządzanie ryzykiem
 • apetyt na ryzyko
 • ESG w strategii biznesowej
 • zalecenia EBA w zakresie strategii biznesowych
 • zalecenia EBA w zakresie ładu korporacyjnego
 • zalecenia EBA w zakresie zarządzania ryzykiem
 • przykładowe wskaźniki i miary ryzyka ESG

Nowe wytyczne EBA do zarządzania ryzykiem ESG

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/