Uczestnicy szkolenia

  • Nabędą umiejętność kompleksowej oceny obligacji jako optymalnego źródła finansowania zewnętrznego dla podmiotów gospodarczych;
  • Nabędą zdolności do oceny i analizy efektywności inwestycji w obligacje
  • Dowiedzą się, jak wykorzystać wyniki takiej analizy w codziennej pracy inwestycyjnej (jako inwestycja) i finansowej (jako źródło finansowania) ,
  • Przećwiczą w praktyce na rzeczywistych przypadkach kluczowe zasady oceny efektywności inwestycji w obligacje i sposoby ewidencji księgowej;

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników działów księgowych i finansowych
  • Menedżerów i członków zarządu
  • Pracowników departamentów organizujących i przeprowadzających proces sprzedaży tj. doradców klientów, opiekunów
  • Pracowników audytu wewnętrznego
  • Inwestorów indywidualnych
  • Osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu inwestowania

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl