Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • Adresatem niniejszego szkolenia jest grupa pracowników zespołu rozliczeń, doradców korporacyjnych w Bankach lub pracowników Departamentu Skarbu w bankach lub pracowników Działów Finansów w podmiotach.

Co pracownicy osiągną poprzez udział w szkoleniu?

  • Będą potrafili scharakteryzować derywaty obecne na polskim rynku finansowym i określić ich praktyczne zastosowanie
  • Dowiedzą się, jakie są stosowane zasady wyceny oraz metody rozliczania wybranych transakcji pochodnych
  • Poznają najczęściej stosowane strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl