Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1550 ZŁ +23% VAT do 20 marca 2024

1750 ZŁ +23%  VAT po 20 marca 2024

Prawidłowe przeprowadzenie procesu sprzedażowego pozostaje w gestii każdego banku, który reguluje te procesy odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi. Nie oznacza to jednak dowolności – szczególnie w zakresie produktów i usług inwestycyjnych regulowanych dyrektywą MiFID 2. Regulacja ta wymaga dochowania zarówno pewnych, minimalnych wymogów, jak i przeprowadzania czynności w pewnej kolejności.

Jak powinno się zaczynać rozmowę z klientem o inwestycjach? Czy doradca może samodzielnie wystąpić z ofertą produktów inwestycyjnych? Jak można ją prezentować i czy można pokazać klientowi wszystkie produkty i usługi inwestycyjne, niezależnie od wieku i doświadczenia klienta? Czym jest badanie grupy docelowej i jak je przeprowadzać? Czym jest ankieta MiFID i jak odczytywać jej wyniki i komunikować je klientowi? Jak mogą a jak nie powinny wyglądać systemy premiowe dla sprzedawców? Wszystkie te i inne kwestie zostaną omówione w sposób praktyczny w niniejszym szkoleniu. Prowadzący szkolenie ma duże doświadczenie w relacjach z jednostkami biznesowymi i siecią sprzedaży, z którymi nieraz przyszło mu negocjować warunki regulacyjne oraz obostrzenia w oferowaniu poszczególnych produktów.

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do pracowników sieci sprzedaży, którzy prezentują klientom ofertę w zakresie produktów i usług inwestycyjnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/