Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1550 zł + 23% do 12 marca 2024 r.

1750 zł + 23% po 12 marca 2024 r.

O zadaniach i wyzwaniach z jakimi boryka się AML Compliance Oficer (Anti Money Laundering Reporting Officer – AMLRO) w instytucjach obowiązanych powiedziano już wiele. Wydaje się również, że członkowie rad nadzorczych i zarządów w takich instytucjach wiedzą, jaka jest rola AMLRO i jaki jest zakres jego zadań. Jednakże praktyka rynku wciąż pokazuje, że często AMLRO jest postrzegany w organizacji jako „zło konieczne” lub osoba, która często działa wbrew interesom klienta, co przedkłada się na interes firmy. Tym samym AMLRO jest tylko „kosztem” dla instytucji obowiązanej. Takie podejście, które wciąż można zaobserwować świadczy od tym, że wiele instytucji obowiązanych, jak również ich organów zarządzających, jest niedojrzałych organizacyjnie. To prosty przepis na problemy, nie tylko dla instytucji obowiązanej oraz jej organów, ale przede wszystkim dla AMLRO.

Szkolenie „Rola AMLRO w dojrzałej organizacji. Profesjonalna współpraca z organami zarządzającymi”, oprócz przedstawienia kluczowych zagadnień z zakresu obowiązków AMLRO, ma za zadanie przede wszystkim opisać profesjonalną współpracę takiej osoby z zarządem i radą nadzorczą (o ile została powołana), w tym, w kontekście obowiązków członków tych organów z zakresu AML.

Szkolenie dedykowane dla:

 1. Oficerów AMLRO,
 2. Członków zarządu i rad nadzorczych banków, firm inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, TFI,
 3. Managerów AML, członków „kadry kierowniczej wyższego szczebla”, o których mowa w regulacjach AML,
 4. Pracowników i analityków AML/KYC,
 5. Managerów obszaru complaince, w szczególności z obszaru rynku finansowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/