Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 18 września 2023

1650 ZŁ +23%  VAT po 18 września 2023

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników banków, zatrudnionych w komórkach biznesowych, skarbu, compliance, audytu wewnętrznego oraz działu prawnego, jak również dla osób na stanowiskach kierowniczych, które muszą podejmować decyzje co do produktów opartych o wskaźniki referencyjne.

Do niedawna reforma wskaźników referencyjnych nie dotykała bezpośrednio rynku polskiego. Wszystko zmieniło się w marcu 2021 roku, kiedy brytyjski organ nadzoru (FCA) ogłosił zaprzestanie opracowywania wskaźnika LIBOR poprzez jego stopniowe wygaszanie (phase-out). Komisja Europejska uratowała sytuację (szczególnie na rynku polskim), wskazując ustawowy zamiennik dla LIBOR CHF.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że zniknięcie WIBOR również jest nieuchronne. Dzisiaj jest to już praktycznie przesądzone, podobnie jak data zaprzestania jego opracowywania. Co to oznacza dla banków, które mają kredyty mieszkaniowe w PLN? Na co powinniśmy ono zwracać uwagę, tworząc plany awaryjne, i czy w obliczu możliwego wskazania ustawowego zamiennika są one rzeczywiście niezbędne? Wreszcie, czy rosnące stopy oraz aneksowanie umów z klientami nie przyczyni się do fali pozwów, podobnej do tej dla kredytów frankowych?

Szkolenie polecamy tym, którzy brali bądź biorą aktywny udział w pracach sektora związanych z reformą wskaźników referencyjnych. Pomimo praktycznego wymiaru, szkolenie może okazać się przydatne również innym osobom, które chcą zrozumieć istotę zagrożeń i wyzwań.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/