Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF – 21.07.16

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2016-07-24T21:46:56+00:00