Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 zł + 23% vat do 7 marca 2024
1690 zł + 23% vat po 7 marca 2024

Szkolenie dedykowane jest dla managerów i pracowników banków, w tym banków spółdzielczych, w szczególności dla członków zarządu i rad nadzorczych, managerów i pracowników departamentów compliance. Wiedza przekazana w ramach tego szkolenia będzie również przydatna dla osób, które chcą specjalizować się w zakresie funkcji compliance w bankach i wiążą swoją ścieżkę rozwoju zawodowego w tym zakresie.

Compliance, to „słowo klucz” od wielu lat odmieniane przez wszystkie przypadki i przez wszystkich uczestników rynku finansowego, począwszy od managerów wyższego szczebla, kończąc na pracownikach pierwszej linii obrony. Compliance w banku, to zgodność jego działalności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez bank standardami postępowania. Compliance, to warunek bezpiecznego, stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem oraz dopuszczalności wykonywania przez bank jakichkolwiek usług. Wadliwe funkcjonowanie compliance w banku, to zła mitygacja ryzyka braku zgodności. To również narażenie organizacji, jej managerów na odpowiedzialność i utratę reputacji oraz klientów. Pomimo, że funkcja compliance w bankach została wprowadzona kilka lat temu i przeżywa swój rozkwit, wciąż pojawiają się problemy z jej prawidłowym stosowaniem. Szkolenie, pt. „Prawidłowe zarządzanie ryzykiem barku zgodności w banku. Profesjonalny departament oraz zespół compliance” przybliży i ugruntuje sposób profesjonalnego stosowania funkcji compliance w bankach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/