Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów, które wejdą w życie 31 października 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji obowiązanych, którzy chcieliby poznać praktyczne aspekty relacji z klientem od momentu jej zawarcia, jak i w trakcie trwania stosunków gospodarczych oraz zasady realizacji wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym obszarze. Pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych informacji o kliencie oraz ich właściwa analiza pozwala na zmitygowanie ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji do działalności przestępczej.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz „czerwone flagi” mogące sygnalizować podwyższony poziom jego ryzyka pod kątem prania pieniędzy, jak również przedstawione zostaną scenariusze prania pieniędzy oraz zasady analizy transakcji. Program szkolenia obejmuje również kwestie list sankcyjnych oraz krajów trzecich wysokiego ryzyka.

Uczestnicy szkolenia:

  • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
  • Dyrektorzy, kierownicy , specjalisci departamentów: complinace; bezpieczeństwa; przeciwdziałania nadużyciom; kontroli wewnętrznej; ryzyka operacyjnego; audytu wewnętrznego; prawnego
  • Pracownicy Organów Nadzoruz
  • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
  • Wszyscy zainteresowani tematem

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl