SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

Członków zarządu, dyrektorów i pracowników banków, innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zarządzających ryzykiem płynności, w szczególności
pracowników departamentów
● Zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności
● Zarządzania aktywami i pasywami
● Skarbu
● Audytu Wewnętrznego
● Sprawozdawczości

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl