Szkolenie obejmuje praktyczne zagadnienia związane z powierzeniem podmiotom trzecim wykonywania funkcji i procesów. Szkolenie kierowane jest głównie do pracowników podmiotów rynku finansowego w szczególności banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu oraz organów nadzoru.
Zakres tematyczny obejmuje zarówno przepisy sektorowe jak i wytyczne i stanowiska organów nadzoru: EBA, KNF, OCC.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl