Szkolenie: Wycena instrumentów pochodnych 9-10 grudnia 2013

Szkolenie:  Ocena procesów inwestycyjnych 12-13 grudnia 2013 r.Warsztaty: Analiza finansowa dla pracowników banku 30-31 styczeń  2014 r.