Standardy audytu i kontroli wskazują na konieczność ustalenia i stosowania kryteriów oceny. Jednak co to oznacza w praktyce? Dlaczego powierzchowne potraktowanie tematu i ograniczenie się do haseł typu „legalność” lub „rzetelność” jest niewłaściwe? Na te i inne pytania odpowie doświadczony audytor, od lat prowadzący zespoły audytu i kontroli w dużych organizacjach.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne sposoby określania i kwantyfikowania kryteriów oceny. Zaprezentowane zostaną trzy różne podejścia, uwzględniające poziom dojrzałości organizacji:

  • podejście standardowe – gwarantujące wypełnienie wymogów standardów audytu i kontroli,
  • podejście niestandardowe – wskazujące jak przenieść pracę audytu i kontroli na wyższy poziom,
  • podejście kreatywne – wykorzystujące najnowszą wiedzę o zarządzaniu organizacją i funkcjonowaniu zespołów.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl