Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 29 listopada 2023

1650 ZŁ +23%  VAT po 29 listopada 2023

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia regulacji DORA (Digital Operational Resilience Act) – rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, dlatego też szkolenie jest prowadzone przez praktyków – ze strony doradcy zewnętrznego oraz compliance managera. Implementacja DORA ma nastąpić do 17.01.2025 roku, kiedy to będzie bezpośrednio stosowana.

 • Jak i kto musi się do niej przygotować?
 • Czy zachodzi konieczność zmian polityki zakupowych?
 • Jak DORA wpłynie na kwestie chmury obliczeniowej i korzystania z innowacyjnych narzędzi od zewnętrznych dostawców?
 • Audyty polityk i procedur – czy na pewno i jak do nich podejść?
 • Opracowanie strategii odporności cyfrowej – perspektywa obszaru bezpieczeństwa IT.
 • Nowe procesy i procedury w jednostkach bezpieczeństwa – jak zapewnić operacyjną odporność cyfrową w organizacji?
 • Jak w praktyce zarządzać incydentami ICT i komunikacją z organem nadzoru?

Do udziału zapraszamy pracowników instytucji finansowych :

 • członków zarządu
 • audytorów
 • pracowników działów compliance
 • pracowników działów bezpieczeństwa
 • pracowników działów ryzyka
 • pracowników działów IT
 • pracowników działów prawnych
 • dostawców usług dla sektora finansowego
 • wszystkich zainteresowanych tematem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/