Zapraszamy do udziału w szkoleniach i konferencjach dedykowanych branży finansowej.

Nasze projekty skierowane są do przedstawicieli następujących instytucji:
  • banki
  • towarzystwa ubezpieczeniowe
  • SKOKi
  • fundusze inwestycyjne
  • domy maklerskie