Szkolenie skierowane jest do departamentów Compliance, KYC i AML, front office, onboarding teamy (MiS i Corporate)

Niniejsze szkolenie opracowane jest pod kątem całościowego spojrzenia na tematy związane z walutami wirtualnymi. Autor skupia się na połączeniu widoku uczestników rynku, podmiotów nadzorowanych, a także koncepcji którą powinien kierować się regulator w celu utrzymania równowagi między rozwojem technologicznym i bezpieczeństwem. Autor przedstawia geneze technologii, zmiany w jej rozwoju w zakresie wykorzystywania kryptowalut oraz skupia się na systematyzacji siatki pojęciowej.

W kolejnej części szkolenia autor wskazuje na zagrożenia płynące z powszechności kryptowalut, w tym uwzględnia metody oszustw, prania pieniędzy czy omijania sankcji. W konkluzji autor tłumaczy dlaczego technologia blockchain staje się trzonem wysoce zaawanasowanej gospodarki, wskazując na aspekty jej bezpieczeństwa, powszechności na świecie, a także wygody. Konkludując autor wskazuje, że obecny etap rozwoju technologii blockchain jest konieczny, a zagrożenia z niej wynikające w dużej mierze da się powstrzymać poprzez odpowiedni nadzór i uregulowanie rynku.

Autor przechodzi do prezentacji powszechnie dostępnych narzędzi oraz ich komercyjnych alternatyw dostępnych dla uczestników rynku, które pomagają im zapewnić pełną zgodność regulacyjną. W dalszej części autor przechodzi do stworzenia systematyki z uwzględnieniem doświadczeń rynkowych, ale także ze względu na konieczność respektowania przepisów AML. W przedstawionej systematyce autor wyróżnia rodzaje tokenów, które stanowią rzeczywiste zagrożenie czy to ze względów operacyjnych, czy też z powodu prymatu stosowanej technologii, obalając jednocześnie szereg narosłych mitów w popularnej literaturze przedmiotu. Następnie Autor dokonuje klasyfikacji uczestników rynku, typowych dla nich zachowań transakcyjnych i biznesowych, a także przedstawia matryce zagrożeń wynikające z odstępstw od wyżej wymienionych schematów. Autor przedstawia również charakterystyczne modele biznesowe dla każdego z rodzajów podmiotów. Dalsza część prezentacji skupiona jest na aspektach regulacyjnych. Autor wspomina nieliczne regulacje i plany systematyzacji przedmiotu szkolenia w rozporządzeniu MICA. Jednocześnie Autor skupia się na konkluzji regulacyjnej w polskim porządku prawnym, zwłaszcza odnosząc się do aspektów AML, prawa antymonopolowego czy przepisów ochrony konsumentów.

Wyżej wymienione regulacje autor kontrastuje z zachowawczym podejściem sektora finansowego, które stwarza znacznie więcej zagrożeń unikając rozpoznania tematu lub go ignorując niż kooperując z rynkiem. Uwieńczeniem powyższego są wskazówki dla regulatora dotyczące kontroli podmiotów nadzorowanych przez niego, które kooperują z podmiotami krypto walutowymi lub takiej kooperacji odmówiły (problem De-Risking wskazywany przez EBA). Całość zwieńczona jest sesją Q&A wraz z testem.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl