Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujący IV Dyrektywę AML. 30.01.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2018-02-04T21:11:46+00:00