DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

 • Członków zarządu
 • Dyrektorów departamentów ryzyka
 • Dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Dyrektorów, menedżerów biur antyfraudowych
 • Pracowników Departamentów Ryzyka Operacyjnego
  i Kredytowego
 • Pracowników departamentów Compliance
 • Audytorów
 • Pracowników departamentów płatności
  elektronicznych
 • Dyrektorów, menedżerów IT
 • Pracowników biur sprzedaży
 • Prawników

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 ZŁ +23% VAT DO 16 LISTOPADA 2022

1690 ZŁ +23%  VAT PO 16 LISTOPADA 2022

PODCZAS KONFERENCJI DOWIEDZ SIĘ:

 • Jakie są aktualne trendy, zagrożenia i skuteczne
  rozwiązania przeciwdziałania przestępczości
  w sektorze finansowym?
 • Jakie są obecne tendencje w Cyberprzestępczości, jaka
  jest skala Cyberzagrożeń i jak się przed nimi bronić?
 • O roli socjotechniki w cyberprzestępstwie.
 • Jakie są metody i sposoby działania
  Cyberprzestępców?
 • Jaki jest profil fraudstera?
 • O bezpieczeństwie danych w sieci .
 • O praktycznych poradach bezpieczeństwa opensource.
 • Jak bezpłatnie ochronić firmę przed utratą pozycji
  w internecie?
 • O sposobach wyłudzeń danych kart płatniczych.
 • O aktualnych trendach w nadużyciach kartowych
  i skutecznych sposobach prewencji detekcji nadużyć.
 • O przestępstwach w organizacji i ich konsekwencjach
  dla podmiotu i organizacji.
 • O nadużyciach pracowniczych: jaki jest profil oszusta
  wewnętrznego ? – przykłady oszustw.
 • O nadużyciach na rynkach finansowych i metodach ich
  ograniczania.
 • O odporności organizacji versus nowe zagrożenia cyber
  i oszustwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/