Korzyści dla uczestników ze szkolenia:

  • Pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania incydentami bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i BCM
  • Umiejętność planowania strategicznego i koordynacji reagowania na cyber-zagrożenia, zarządzania kryzysowego i BCM.
  • Kompetencje w zakresie badania i oceny jakości procesów zarządzania incydentami bezpieczeństwa, sytuacjami kryzysowymi i ciągłością działania w przedsiębiorstwie

Grupa docelowa:

  • Specjaliści, kierownicy, dyrektorzy oraz inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie, zarządzanie i/lub nadzór procesu ochrony teleinformatycznej, zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego
  • Członkowie zespołów kryzysowych i awaryjnych w obszarach bezpieczeństwa (IT, informacji, ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, itp…)
  • Pracownicy zespołów IT, IT SEC, SOC, ISRT, BCM/DR.
  • Osoby / firmy wobec których wymagana jest wiedza o ochronie usług kluczowych i/lub infrastruktury krytycznej.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl