Konflikt interesów jest niedocenianym zabójcą indywidualnych karier oraz wiarygodności całych instytucji. Jest podstępny – bo im bardziej tłumaczymy, że nie mamy sobie nic do zarzucenia – tym mniej nam wierzą. W okresie pandemii i recesji, gdy ryzyka nadużyć rosną, okazuje się bardziej eksponowanym problemem niż twarda korupcja czy oszustwa finansowe. Ten zabójca zaufania jest szczególnie destrukcyjny dla instytucji opierających się na zaufaniu, a więc także dla sektora finansowego.

W TRAKCIE SZKOLENIA:

● omówimy istotę zjawiska konfliktu interesów w specyfice rynku finansowego
● zapoznamy się z regulacjami i wytycznymi krajowymi i unijnymi,
● omówimy najlepsze praktyki i najczęstsze błędy w zarządzaniu konfliktem intetesów,
● umiejscowimy środki przeciwdziałania konfliktowi interesów na tle systemów compliance i antykorupcyjnych,
● porozmawiamy o znaczeniu przywództwa, szkoleń i świadomości,
● zastanowimy się, jak formułować skuteczne kodeksy postępowania (etyki) i inne regulacje wewnętrzne,
● poddamy stres-testom kodeksy etyczne instytucji uczestniczących w szkoleniu.

 

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl