Dokumentacja emisji obligacji wydaje się standardowa i prosta. Prawdziwego kunsztu prawniczego wymaga jednak przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń, która będzie chroniła obligatariuszy, będąc jednocześnie zgodną z wymogami biznesowymi emitenta. Nawet przy tradycyjnych formach zabezpieczeń, jak hipoteka lub zastaw mogą pojawić się problemy, które w konsekwencji mogą znacząco wypaczyć charakter obligacji. Aby tego uniknąć należy poznać najczęstsze pułapki prawne, jakie są związane ze specyfiką zabezpieczeń.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl