Wykorzystanie stosowanych w organizacji narzędzi i technik w procesach zarządzania ryzykiem operacyjnym do identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego w działalności bankowej i ubezpieczeniowej – 24.10.16

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2016-10-26T14:53:52+00:00