Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych treści związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną aspekty:

  • oceny ryzyka klienta,
  • środków bezpieczeństwa finansowego,
  • przekazywania i gromadzenia informacji,
  • wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków
  • oceny ryzyka instytucji obowiązanej.

W zakresie szkolenia znajdą się zarówno tematy teoretyczne jak i praktyczne- m.in. – zostaną przedstawione liczne przykłady i realne rozwiązania wybranych zagadnień z obszaru AML. Dzięki temu,  szkolenie będzie zawierać liczne wyjaśnienia kwestii z zakresu risk-based approach oraz apetytu instytucji obowiązanej na ryzyko. Podczas spotkania zostaną uwzględnione także nowe przepisy wynikających z znowelizowanej ustawy AML oraz wskazane przyszłe kierunki ewentualnych zmian.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl