Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementująca IV Dyrektywę AML. 24.04.2018

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

2018-04-26T13:23:32+00:00