Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Departament (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)


  Dane firmy:

  Nazwa firmy (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Budynek (wymagane)

  Lokal

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

  Miejsce na uwagi


  *Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w Konferencji, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia.

  ** Wysyłając zgłoszenie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Prestige Conferences Sp. z o.o. oraz partnerów Spotkania, na ich przetwarzanie w celach promocji i marketingu działalności, prowadzonej przez Prestige Conferences Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 833). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.