SZKOLENIE OBEJMUJE TEMATYKĘ
ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową, omówienia kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową (nowe uprawnienia organów ścigania oraz naczelników urzędów skarbowych), w tym odstępstw od ochrony tajemnicy bankowej, omówienia szczególnych obowiązków i uprawnień banków w zakresie ochrony tajemnicy bankowej, ustawowego zwolnienia banku z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, omówienia obowiązku udzielania informacji objętych tajemnicą bankową, odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy bankowej.