Fraudy wewnętrzne w Instytucjach Finansowych i Przedsiębiorstwach – nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże. 22.02.16

Najważniejsze zagadnienia szkolenia: I. Ogólne informacje o stanie współczesnej przestępczości gospodarczej II. Nadużycia wewnętrzne w przedsiębiorstwie III. Typowe rodzaje nadużyć w ujęciu ogólnym ryzyka wystąpienia nadużyć okoliczności wpływające na ujawnienie nadużyć (narzędzia) IV. Nadużycia najczęściej występujące w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie nadużycia przeciwko mieniu nadużycia przeciwko chronionym tajemnicom zawodowym i handlowym nadużycia przeciwko obrotowi gospodarczemu [...]