Dozwolone i niedozwolone Zachęty w świetle MIFID2 – 14.06.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1490 ZŁ +23% VAT do 28 maja 2024 1690 ZŁ +23%  VAT po 28 maja 2024 Uczestnicy: Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim do jednostek zgodności oraz audytu, których zadaniem jest weryfikacja wszystkich przepływów pieniężnych i [...]