Rekomendacja H KNF dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. 20.06.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1490 ZŁ +23% VAT do 4 czerwca 2024 1690 ZŁ +23%  VAT po 4 czerwca 2024 Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej banków (w tym compliance i audytu wewnętrznego) już na trwałe weszła do [...]