Identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach finansowych. 9-10.04.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2390 zł + 23% vat do 26 marca 2024 2540 zł + 23% vat po 26 marca 2024 Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) definiuje nadużycia na rynku finansowym jako insider trading (wykorzystywanie informacji poufnych), bezprawne [...]

Identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach finansowych. 9-10.04.20242024-02-13T13:33:22+01:00

Identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach finansowych. 11-12.06.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2390 zł + 23% vat do 27 maja 2024 2540 zł + 23% vat po 27 maja 2024 Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) definiuje nadużycia na rynku finansowym jako insider trading (wykorzystywanie informacji poufnych), bezprawne [...]

Identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach finansowych. 11-12.06.20242024-04-25T14:08:14+02:00
Go to Top