Identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom na rynkach finansowych. 9-10.04.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 2390 zł + 23% vat do 26 marca 2024 2540 zł + 23% vat po 26 marca 2024 Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) definiuje nadużycia na rynku finansowym jako insider trading (wykorzystywanie informacji poufnych), bezprawne [...]