LOKATY STRUKTURYZOWANE – TWORZENIE ORAZ DYSTRYBUCJA. 27.03.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl SZKOLENIE ONLINE KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1590 ZŁ +23% VAT do 12 marca 2024 1750 ZŁ +23%  VAT po 12 marca 2024 Uczestnicy: Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim, do jednostek zgodności oraz audytu, których zadaniami jest przeprowadzanie monitorowań oraz badań [...]