Praktyczne aspekty postępowania wyjaśniającego przed Komisją Nadzoru Finansowego. 26.01.2024

ZGŁOSZENIE Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 1450 + 23% do 12 stycznia 2024 r. 1650 + 23% po 12 stycznia 2024 r. Postępowanie wyjaśniające jest uregulowane w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest ono odformalizowanym trybem działania Komisji Nadzoru Finansowego, zmierzającym do [...]